Tiesioginės užsienio investicijos

Investicijos yra indėlis į ekonominę gerovę. Esant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Investicijos yra vienas pagrindinių verslo renovacijos veiksnių, sudarantis galimybes diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir pažangias vadybos idėjas.